:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมืองดการเข้าอวยพรปีใหม่
วัน เวลา ส่ง 30 ธ.ค. 256309:24:40
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ ว 27940
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1