:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง งดการจัดกิจกรรมโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔
วัน เวลา ส่ง 30 ธ.ค. 256312:42:05
จาก สนง.พุทธศาสนาจังหวัด
ที่ นภ๐๐๓๔/ว๒๗๙๓๓
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ,รอง ผอ.รมน.จว.นภ (ท) ,หัวหน้าส่วนราชการ ,หัวหน้าหน่วยงานอิสระ ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1