:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัด
วัน เวลา ส่ง 30 ธ.ค. 256314:26:23
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว27988
เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัด
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอ ทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1