:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ของดการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 2
วัน เวลา ส่ง 31 ธ.ค. 256313:41:47
จาก สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ที่ นภ 0032/002
1. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28
2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
4. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท)
5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
7. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
11. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
12. ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู
13. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู
14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
15. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
16. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู
17. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู
18. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุวรรณคูหา
19. สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 4
20. หัวหน้าหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
21. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู
22. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
23. ผู้จัดการบริษัททีโอที จำกัด มหาชน ส่วนบริการลูกค้า จังหวัดหนองบัวลำภู
24. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
25. นายอำเภอสุวรรณคูหา
26. ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
27. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณคูหา
28. นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณคูหา
29. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1