:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู สู่ "เมืองน่าอย
วัน เวลา ส่ง 07 ม.ค. 256409:24:55
จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ที่ ที่ นภ 0014.5/052 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3