:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัน เวลา ส่ง 07 ม.ค. 256411:08:11
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ นภ 0009/ว 49
1. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
2. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
3. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
4. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
5. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
6. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2