:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรมสภากาแฟ
วัน เวลา ส่ง 11 ม.ค. 256409:33:03
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 355
เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรมสภากาแฟ
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานชมรมธนาคาร
ประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู
ประธานสภาทนายความจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1