:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานวันยุทธหัตถี ประจำปี 2564
วัน เวลา ส่ง 11 ม.ค. 256410:51:42
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 358
เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานวันยุทธหัตถี ประจำปี 2564
เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ.(ท) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรี เมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคาร ประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1