:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2564 ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันยับย
วัน เวลา ส่ง 13 ม.ค. 256409:39:50
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ 0018.1/ว 490
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3