:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู สู่ “เมืองน่
วัน เวลา ส่ง 14 ม.ค. 256410:24:10
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/ว474
1. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
3. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
5. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
6. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1