:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
วัน เวลา ส่ง 04 ก.พ. 256415:48:08
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว84
1.เรียนพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียนอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3.เรียนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 4.เรียนพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1