:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดสวัสดิการภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 05 ก.พ. 256415:18:50
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 1738
เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดสวัสดิการภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
เรียน1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ)
2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
4.สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู
5.สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
6. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
7.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
8. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
9. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
10.ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
11.เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
12.เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1