:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไ
วัน เวลา ส่ง 05 ก.พ. 256416:18:37
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ 0018.1/ว 1748
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1