:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน"
วัน เวลา ส่ง 08 ก.พ. 256415:57:47
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 1815
1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
2.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
3.นายอำเภอทุกอำเภอ
4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
5.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1