:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการทำบุญตักบาตรวันพระ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ "บวร On Tour" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จังหวัดหน
วัน เวลา ส่ง 09 ก.พ. 256416:40:20
จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๓๑/๑๘๘๒
(แก้ไข) หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู หัวหน้าหน่วยงานบริษัทเอกชน และประธานองค์กรภาคเอกชน

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1