:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 10
วัน เวลา ส่ง 11 ก.พ. 256417:48:16
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 1933

1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
5. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
6. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
7. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
9. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
13. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
14. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
16. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู
17. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
18. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
19. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
20. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
21. นายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2