:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการ และประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางการขอรับข้อเสนอโครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมการอนุ
วัน เวลา ส่ง 15 ก.พ. 256409:23:38
จาก สนง.พลังงานจังหวัด
ที่ นภ 0015/ว 2022
1. นายอำเภอ ทุกอำเภอ
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
3. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

หมายเหตุ: ขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุม ตามวัน และเวลาดังกล่าว

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2