:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
วัน เวลา ส่ง 15 ก.พ. 256413:36:11
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 2028
เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

1. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28
2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู
4. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุวรรณคูหา
5. สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 4
6. หัวหน้าหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
8. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู
12. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
15. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
16. หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
17. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
19. ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
20. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
21. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู
22. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณคูหา
23. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู
24. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
25. ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
26. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
27. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
28. ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
29. นายอำเภอสุวรรณคูหา
30. นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณคูหา
31. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหาทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1