:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
วัน เวลา ส่ง 15 ก.พ. 256414:18:45
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 2024
1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
3.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
4.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
5.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1