:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การขออนุญาตทำงานตำแหน่งครูสอนภาษา
วัน เวลา ส่ง 16 ก.พ. 256410:53:04
จาก สนง.จัดหางานจังหวัด
ที่ นภ 0028/ว144
ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 จังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4