:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การออกประกาศกระทรวงมหาดไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง ทบทวนแนวทางการบริหารจั
วัน เวลา ส่ง 18 ก.พ. 256414:16:40
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ 0018.1/ว 2190
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู(ท), ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู, ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู, สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู, แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู, จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู, นายอำเภอ ทุกอำเภอ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภุู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2