:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือมาตรการแนวทางจัดระบบการจราจรบริเวณห้าแยกศาลเจ้า-ปู่ย่า
วัน เวลา ส่ง 18 ก.พ. 256415:57:39
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 2233
1. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
5. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
6. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
7. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1