:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง รายชื่อที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปรามปรามการสนับสนุนทางการเงิน
วัน เวลา ส่ง 23 ก.พ. 256409:51:48
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว.2363
ส่วนราชการทุกส่วนราชการ และอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1