:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานวันจักรีฯ
วัน เวลา ส่ง 24 มี.ค. 256415:53:12
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ0017.3/ว3890
1)ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
2)ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู
3)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
4)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู
5)ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
6)ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
7)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
8)นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1