:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 2-2564
วัน เวลา ส่ง 24 มี.ค. 256416:01:10
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ 2-2564
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1