:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564
วัน เวลา ส่ง 25 มี.ค. 256415:55:45
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ 0018.1/ว 3956
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2