:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การมอบประกาศนียบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563
วัน เวลา ส่ง 26 มี.ค. 256410:16:10
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 4032
1.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
2.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
3.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1