:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การให้บริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้
วัน เวลา ส่ง 26 มี.ค. 256411:20:37
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ ที่ นภ 0017.3/ว 4074
ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1