:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ในพื้นที่เขตตร
วัน เวลา ส่ง 30 มี.ค. 256413:33:22
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 3947
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน
2. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
3. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
5. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
6. นายอำเภอทุกอำเภอ
7. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2