:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจสภาพพื้นที่ กรณีราษฎรขอพระราชทานโครงการก่อสร้าง อ่างเก็บน้
วัน เวลา ส่ง 30 มี.ค. 256413:40:06
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 4172
1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
2. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
4. ผู้ผำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู
6. ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5
7. นายอำเภอนากลาง


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1