:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสนับสนุนฝึกอบรมและปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 31 มี.ค. 256410:55:49
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ 0018.1/ว 4256
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท), ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู, ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู, ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอ ทุกอำเภอ

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2