:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเช
วัน เวลา ส่ง 02 เม.ย. 256410:59:38
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 4316
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน
2. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
3. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
5. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
6. นายอำเภอทุกอำเภอ
7. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1