:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจักสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการนต์ พ.ศ
วัน เวลา ส่ง 05 เม.ย. 256409:51:11
จาก สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ
ที่ นภ (ศปถจ) 0021/4490
การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
1. นายอำเภอทุกอำเภอ / ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3