:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการสนับสนุนการดำเนินภารกิจ คบจ. ในการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เ
วัน เวลา ส่ง 05 เม.ย. 256411:33:30
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๔๑๙ ลว. ๑ เม.ย. ๒๕๖๔
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีทุกแห่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1