:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญร่วมพิธีเปิดจุดตรวจหลักศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564
วัน เวลา ส่ง 06 เม.ย. 256417:46:07
จาก สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ
ที่ นภ (ศปถจ) 0021/4540
1.รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ทั้ง 2 ท่าน) 2.อัยการจังหวัด 3.รองผอ.กรมน.จังหวัด 4.ปลัดจังหวัด 5.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด 6.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 7.นายกองค์การบริหารส่วนราชการจังหวัด 8.สำนักงานจังหวัด 9.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 10.ขนส่งจังหวัด 11.ท้องถิ่นจังหวัด 12.ประกันสังคมจังหวัด 13. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 14.ผอ.สวท.หนองบัวลำภู 15.ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 16.สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู 17.ศึกษาธิการจังหวัด 18.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 19.ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 20.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 21.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด 22.วัฒนธรรมจังหวัด 23.ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัด 24.ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัด 25.แรงงานจังหวัด 26.ผอ.โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 27.สนง.คปภ.จ.หนองบัวลำภู 28.สว.ส.ทล.4กก.4บก.ทล.(เลย) 29.ประธานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3