:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนหนองบัวลำภู สู่ เ
วัน เวลา ส่ง 07 เม.ย. 256410:18:04
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว4572
เรื่อง การขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนหนองบัวลำภู สู่ เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ภายใต้นโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับอำเภอ
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2