:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕64
วัน เวลา ส่ง 07 เม.ย. 256415:58:56
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 4627
เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕64
เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ.(ท.) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1