:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาค
วัน เวลา ส่ง 08 เม.ย. 256411:03:10
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ0017.5/ว 4670 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564
หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2