:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งแนวทางมาตรการป้องกันโรคในพื้นที่เฉพาะ (ฺBubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ
วัน เวลา ส่ง 27 ก.ย. 256410:08:55
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ 0018.1/ว 13547
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2