:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การส่งมอบงานในหน้าที่หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 28 ก.ย. 256414:01:55
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.5/ว 174 ลงวันที่ 28 ก.ย. 2564
ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2