:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
วัน เวลา ส่ง 29 ก.ย. 256416:03:21
จาก สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)
ที่ นภ0017.1/ว13222
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2