:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช 2564
วัน เวลา ส่ง 04 ต.ค. 256409:35:56
จาก สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
ที่ นภ 0019/ว527 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1