:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญเสนอรายชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด
วัน เวลา ส่ง 05 ต.ค. 256415:41:15
จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ที่ ทส 1643.39/ว13498 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564
1.หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
2.นายอำเภอทุกอำเภอ
3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
4.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
5.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1