:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ในพื
วัน เวลา ส่ง 05 ต.ค. 256420:11:05
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/ว 14199
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน
2. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
3. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
5. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
6. นายอำเภอทุกอำเภอ
7. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1