:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัน เวลา ส่ง 11 ต.ค. 256409:24:59
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ ที่ นภ 0003/1221 ลวท 8 ต.ค.64
ส่วนราชการผู้เบิกในจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2