:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งคำสั่งกระทรวงมหาดไทย
วัน เวลา ส่ง 11 ต.ค. 256409:47:12
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ ด่วนที่สุด นภ 0017.5/ว 14446 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1