:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การไถ่ถอน/ระบายข้าวเปลือกตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64
วัน เวลา ส่ง 12 ต.ค. 256410:54:16
จาก สนง.พาณิชย์จังหวัด
ที่ ที่ นภ 0016/14529 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564
ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1