:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ)
วัน เวลา ส่ง 10 มิ.ย. 256510:52:26
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว7082
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1