:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ
วัน เวลา ส่ง 10 มิ.ย. 256511:18:59
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว7179
1. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
4. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
5. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
6. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู
9. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
10. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
11. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
12. นายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2