:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เร่งรัดสำรวจลูกหนี้เงินยืมราชการงบประมาณกรมจังหวัดหนองบัวลำภู (G104)
วัน เวลา ส่ง 10 มิ.ย. 256516:35:39
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ 7209 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เร่งรัดสำรวจลูกหนี้เงินยืมราชการงบประมาณกรมจังหวัดหนองบัวลำภู (G104)
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการและนายอำเภอทุกอำเภอที่ได้รับงบประมาณกรมจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2